MEDLEMSSKAB

Bliv medlem af Foreningen Multihuset Fyn - og støt en god sag.

Medlemsskab koster kr. *250 årligt, og kan indbetales på konto

6852 1015922 i Fynske Bank
eller mobilepay: 170238

Kontingentperioden følger regnskabsåret.

Regnskabsåret løber fra 1. oktober – 30. september.

*Bemærk: pga. Covid 19 er kontingentet, der gælder: 

1. oktober 2020 - 30. september 202nedsat til 125 kr.