MULTIHUSETS JAZZBAND

Ang. Multihusets Hus-orkesterv/ v/ Thomas Møller

 

>Multihusets Jazzband<

Til fredags-træffet d. 2. nov. 2007 var vi et par stykker, som stak hovederne sammen og blev enige om, at starte et jazzband, som på sigt skulle udvikle sig til Multihusets jazzband, som kan medvirke ved diverse arrangementer (in house) - og også ved >ud af huset arrangementer<.

 Siden har vi fået samlet en større gruppe jazz-interesserede amatører, der som udgangspunkt alle er i stand til at spille rimeligt på deres instrumenter. Derimod er der en stor spredning blandt band-medlemmerne m.h.t. erfaring med at spille jazz og sving.

Siden 2007 har vi med jævne mellemrum været samlet til workshops og øveaftener, samt spillet på livet løs både i Multihuset, samt ved flere lejligheder ud af huset.

Nye interesserede bedes henvende sig
til undertegnede på mail....tlf....mobil eller
snail mail.... skriv også, hvilket instrument/ter man spiller......

Jeg vil så sende en CD med nogle få numre på, så
man kan se, om stilen passer til ens interesse. Musik
forslag modtages gerne.

Willy (Post) Ovesen, som i forvejen har stor erfaring med at styre et jazzband, lovede at ville hjælpe os med opstarten, og har siden spillet sammen med os i det omfang, hans tid tillader.

 Musikere, som spiller jazz i forvejen, men som på grund af afstanden til Multihuset ikke kan deltage i alle øvelserne/ arrangementer, er selvfølgelig velkomne som orkestermedlem.

Jeg er selvbestaltet Tovholder i forbindelse med
Multihusets Jazzband. Interesserede bedes derfor

henvende sig til mig. Jeg vil så sørge for det videre
fornødne, når lejlighed byder sig ved diverse
arrangementer.

MVH. THOMAS MØLLER

Kløvervej 10, 7700 Thisted - TLF.97 92 09 45 - MOB. 40 28 35 15 - Email: oz3yt@oerts.dk