NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN

Kære medlemmer og kontakter                                  juli 2020

Vi savner jer alle sammen og vores fællesskab i Multihuset!

Foreningen eksisterer fortsat i bedste velgående, blot har vi måttet indstille vores arrangementer grundet Covid-19 epidemien.

Bestyrelsen satser på, at det bliver forsvarligt at

genåbne i februar 2021.

     Foreningens årlige generalforsamling
       afholdes dog planmæssigt , men rykkes en
       måned frem, så den kan afholdes udendørs pga.
       Corona.
        Sæt kryds i kalenderen ved:

     Lørdag d. 5. september 2020 kl. 13

1) Generalforsamlingen 2020 er berammet til at vare
    1½ time og afholdes på den store overdækkede
    terrasse foran Galleriet - Kan derfor afholdes -
    uanset vejret.
    Dagsorden: jf. vores foreningsvedtægter (Klik på
    "vedtægter" nederst i menuen). 

2) Vi satser på en festlig forlængelse af dagen: med
    tid og plads til spontan-musik, Jam og samvær
    i den store have omkring Multihuset og/ eller på
    gårdarealet omkring Udebaren.

Denne del af dagen kan dog kun afholdes, hvis vejret er med os, og Corona-situationen ikke har lagt an til en ”bølge 2”.

I vil høre nærmere fra bestyrelsen i august vedr. dagsorden for generalforsamlingen m.v.


Covid-19
har sat mange begrænsninger og aflysninger for vores lille forening, men den har også givet os muligheden for tid til refleksion, at tage skeen i den anden hånd, påskynde det vi har,  tænke flere langsigtede tanker og se os selv og foreningen i helikopterperspektiv. 

Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum og drøfter, hvordan vi kan genoptage vores aktiviteter på bedst mulig måde, set i forhold til at vi skal følge de særlige retningslinjer - for lokaler og arrangementer af vores type - inden for kulturelle foreninger, udstedt af  Sundhedsstyrelsen. 


Kontingent
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet for næste sæson - der sædvanligvis opkræves pr. mail i september – halveres.
Beslutningen er en opvejning af, at vi på den ene side gerne vil kompensere vores medlemmer for Covid-19 situationen - og på den anden side skal vi sørge for, at vores forening kan bestå trods krisen - At foreningens faste udgifter fortsat kan betales, samt at der er penge til at genoptage vores aktiviteter, når det bliver muligt.


Kontingentet, som vi vil bede jer om at indbetale snarest - lyder derfor
på = Kr. 125,-
  (er normalt på kr. 250) og gælder for et år frem til generalforsamlingen i okt. 2021.

Jeres indbetalinger vil give os et fingerpeg om, hvordan I ”derude” står i forhold til foreningen !? Indbetalingerne vil vi modtage som en tilstandsrapport fra jer, der i bedste fald vil give bestyrelsen vished for, at I stadig er med på linjen - og at der er ”grønt lys” til arbejdet for fremtidens Multihus.


Indbetaling af kontingent kan ske via:

Bank : Konto nr. 6852 1015922    eller   
Mobilepay: 170238


Fredagstræf
Som sagt håber og tror vi på, at vi kan genoptage vores forenings-aktiviteter i starten af 2021.
Men uanset situationen, vil følgende være vores plan for det førstkomne fredagstræf:

Oplæg/ genåbnings-arrangement 
Vi vil fejre vores gensyn, spontaniteten og glæden ved at mødes på tværs af skel. Opstarts-event før spisning: ”Fællessang i Galleriet”
.
Det frie råderum og Tavlespillet på Åben Scene udvides denne aften ved, at Sceneaktiviteten vil være uden planlagt optræden . Vi håber, at I vil komme og deltage - solister, grupper/ bands, kunstnere såvel som publikum og berige ”Åben Scene” og hinanden med indslag og opbakning -  samt sætte tryk på Jam i Galleriet.

Pinse
Den nuværende bestyrelse er også indstillet på at afholde et (mindre) Pinse-arrangement i 2021. Så sæt endelig et forsigtigt kryds i kalenderen ved pinsen.


Multihuset er som bekendt til for at skabe rammer og grobund for ”Dialog på tværs af forskelle”.

Multihuset eksisterer i kraft af medlemskaber samt jeres-vores fælles indsats i foreningsarbejdet.
Foreningens Multihus-kultur-sammenkomster er naturligvis afhængige af, at handlinger bliver udført og poster/opgaver dækkes ind.
Så husk at betale kontingent og giv tilsagn, hvis du kan bidrage praktisk.

                  Vi glæder os til at høre fra jer! -
             Mange sommerhilsner fra bestyrelsen

Sanne Lærke Kragh, Ole Larsen, Mia Østergård, Anne-Lise Maack og Anja Leach.

Følg med på hjemmesiden og få seneste nytAnne-Lise Maack, Ole Larsen, Sanne Kragh

Anja Leach

Mia Østergaard