Sponsering og fondstøtte

Foreningen Multihuset Fyn vil gerne her rette en kæmpe tak  til

Den Faberske Fond
Faaborg Midtfyns kommune, Kulturpuljen
Velux Fonden

for bevilget støtte i 2021 til gennemførsel af "Projekt Lyset forude", hvilket betyder at foreningen kan rejse sig igen oven på et hårdt nedluknings-år og gå fremtiden i møde.

Velux Fonden:
Bevillingen er givet under fondens særlige uddelingsområde, hvor uddelinger sker i anerkendelse af aktive ældres frivillige indsats.

Også her en kæmpe tak til Multihusets mange aktive frivillige.