DU ER VELKOMMEN TIL VORES FREDAGSTRÆF

Fredagstræf - Hvornår, hvem og hvordan

Musik & Jam arrangementer
1. fredag i måneden
fra februar til april samt fra oktober til december.     
Klik på
"Program"
for at se det spændende program foreningen Multihuset tilbyder alle, der har lyst til at deltage.

Indhold & forløb
Spontan åben scene for alle
Gårdens gamle lade er indrettet til Musikhus med Galleri, bar, toiletter, scenesal med lydudstyr samt klaver og trommer.

Galleriet er åbent for samspil – se nederst.
Hyggeligt forsamlingshusmiljø.  

Har du lyst at ”træde op” – alene eller sammen med andre – skriver du dig blot på Multihusets styre-redskab Tavlen i løbet af aftenen.

 

Deltagerne

Man skal ikke kunne noget bestemt for at deltage.

Alle er velkomne!
Deltagerne kommer fra hele landet, og spænder lige fra nybegyndere, debutanter til garvede kunstnere og andre aktører.    

Udvekslingen på tværs holdes levende og åben i Multihuset idet, der er brug for alle slags aktører og deres forskellig-artede talenter - lige fra, når rammerne skabes, opgaverne koordineres/ udføres til maden fremstilles, kunsten udøves og til publikum, der er medlevende og engageret. Man er jo hinandens publikum!

Altså, er der brug for alle former for engagement og drivkræfter. Det er deltagerne selv, som former aftenerne og giver en hånd med til det praktiske. Derfor er huset da også kendt viden omkring for dets intime stemning samt et festligt og medlevende publikum.

 

Aftenens Toastmaster

sørger for at præsentere indslagene efterhånden, som de skrives på tavlen (max 3 numre pr. gang).  Man kan skrive sig på flere gange. Toastmasteren kan også være behjælpelig med at finde akkompag natører eller at danne nye konstellationer med andre  alt efter ønske.

 

Aftenens indleder(e)

Efter at toastmasteren har budt velkommen, starter aftenen med et programsat punkt. Meningen med dette punkt er at tilføre aftenerne ekstra  inspiration. 2 hold særligt indbudte indledere a ca. 2 x ½ times varighed får her mulighed for at formidle et lille sammenhængende program efter eget hjerte.

Ind imellem de programsatte indledere foregår aftenens egentlige aktivitet >Åben Scene<, der jo i sagens natur er fuldstændig uforudsigelig.    


Spontane konstellationer

Galleriet, der ligger i forbindelse med Multisalen og Baren, er åbent til samspil og afprøvning af nye konstellationer.

Her er der f.eks. mulighed for at kikke ind med sit instrument og komme i dialog med såvel nye som kendte samspilspartnere. Eller man kan blot gå ind og nyde stemningen og se de løbende udstillinger af billedkunstnere, der er tilknyttet Multihuset.