Kokken "spiller med på alle tangenter!"

Fællespisning og madkultur i Multihuset

Selv om det umiddelbart kan virke sådan,
er Multihuset ikke et traktørsted.
Vi er blot en forening, der holder af at kræse for hinanden.

Deltagerne af vore fredagstræf kan samtidigt deltage i foreningens fællesspisning, der normalt er
kl. 18.30
(Man skal tilmelde sig senest tirsdagen før).

Alle måltider leveres af intern (og ind imellem af ekstern) udbyder og anrettes som buffet.
Intern udbyder: De passionerede kokke Anja og Lasse Leach.

Vi er kendte for vores fælles-spisning, der for os betyder hygge og starten på den gode stemning.

Maden er Medspiller i Multihuset!

I vort regi har køkken-regionen samme vigtige betydning som alle de andre scenarier og kultur-indslag på vore træf.

Det praktiske kreative fællesskab
Vores intention er, at bryde et kedeligt enstrenget hierarki - hvor man f. eks. "kun"...er noget i form af det musiske. 
I multihuset lægger vi op til en udvidet dialog, hvor man får mulighed for at erfare og anerkende et bredere spektre, af hinandens ligeværdige egenskaber, kompetencer og udtryksformer.

Leverandøren står for kreationerne; Men en vigtig del af scenariet er også oprydning og klargøring af faciliteterne, hvilket vi deltagere er fælles om - sammen med Multihusets køkkenteam.
I Multihuset er det nemlig både sjovt og givende at samarbejde om andet og mere – 
end lige den musiske side! 

Tilsammen skaber køkken-scenariet og fælles-spisningen en herlig optakt til alt, hvad der ellers kommer til at ske af gode oplevelser, når vi mødes til musisk og socialt samvær i foreningen. 

Venlig hilsen
Multihuset Fyns 
bestyrelse