Velkommen til Forening Multihuset Fyn

Birkevej 68, Vester Hæsinge 5672 Broby. E-mail: info@multihusetfyn.dk Tlf.nr.: 20 32 99 73 Foto:

SENESTE OPDATERING: 4. december 2020

Velkommen til mellemfolkelig kulturel aktivitet og dialog 
på tværs af skel
 

Landets eneste folkelige Scene af sin art!

Hold Jer ikke tilbage!

Multihusets arrangementer er offentlige.  
Alle er velkomne - Publikum såvel som Udøvende.
Kom og deltag i et Åbent "forrum", hvor du/ I - og alle kunstens sprog kan præsenteres og komme i spil: musik, billedkunst, dans, foredrag, håndværk, digning, mad osv. 

Bemærk: Alt foregår på basis af frivillighed og på  - ikke kommercielle vilkår af hensyn til foreningens formål - at skabe Rum for mangfoldighed og "Dialog på tværs af skel".
 

Næste folkelige kulturtræf
Forårsprogram 2021

Efter Multihusets nedlukning af aktiviteter siden marts 2020 og efter et sundt Coronaspark med tænkepause, er vi klar med en ny type forårs-arrangementer - en række lørdags-kulturtræf - udendørs fra kl. 12.30 
Alle er velkomne som deltagere til denne perlerække af oplevelser - samlet under titlen:

                     " LYSET FORUDE" 

                      Lørdag d. 20. marts
                "Jævndøgns - Lysfest"

                 Lørdag d. 17. april
         
              "Vårspring & Rullesten"

                 Lørdag d. 15. maj
                "Lyse nætter"

                    Lørdag d. 19. juni
             
  "Sol over Sydfyn"


Obs! Corona-
restriktioner kan medføre adgangsbegrænsning eller udsættelse af et eller flere kulturtræf. Men alle vil blive gennemført - hvis ikke på dagen - så på ny dato.
 

Nærmere info: følg med på siden. Program- indhold m.v. meldes ud efterhånden. Kontaktperson: Anne-Lise Maack, tlf. 20 32 99 73
 

Om åbningsdagen d. 20.3.  
"Jævndøgns-Lysfest"
Marts-jævndøgn bliver denne dag pr. tradition fejret Jorden rundt.
Multihusets Forårsprogram vil udtrykke vores hyldest og tak til naturen, diversiteten og mangfoldigheden blandt natur og mennesker.

Multihuset inviterer til en festlig opstart med Udendørs Scene - masser af optræden og skiftende musik - 
Ild, bålmad, miljø m. levende lys og åben ild, Små kringelkroge: overdækkede såvel som under åben himmel. Her kan man finde sammen med dem, man har savnet - møde nye - alt kan ske.
Dagen slutter i skumringen med Ildceremoni.
Vi har været "ensomme" længe og ser frem til at møde Jer! 

Mvh. Bestyrelsen for Multihuset Fyn

Sanne Lærke Kragh, Anja Leach, Mia Østergaard,
Anne-Lise Maack, Ole Larsen
                                                                                                                                                                                                                                                             Multihuset Fyn 
er en idé-baseret forening 
og drives på ikke- kommercielle vilkår. Dette betyder, at foreningen stort set ingen indtægter har, men bæres oppe af medlems- og deltager betalinger samt deltagernes egne praktiske og kunstneriske (frivillige) indsatser. 

Hvad enten du er professionel eller amatør
publikum eller aktør
handler Foreningen Multihuset Fyns tilbud til dig ikke om "underholdning, service og/eller honorar".
Disse almindelige fordringer, har vi ophævet, for i stedet at kunne tilbyde dig:

En mangfoldig platform til "Dialog på tværs af skel". 
Dit udbytte kan f.eks. være nye relationer og udvidelse af dit netværk - ny inspiration - mulighed for prøvehandlinger, skabelse og nyudvikling.

 

Multihuset Fyn byder dig indenfor
i et tværkulturelt åbent fællesskab.
Velkommen til det spontane, uforudsigelige
møde mellem mennesker på tværs af skel - 
f.eks. på tværs af kultur, alder, interesser, overbevisninger,
kunst- og stilarter.
Her kan du frit præsentere og, eller
søge dit eget udtryk og samtidigt
komme
i direkte udveksling med andres.      

Et "frirum for alle" betyder,
"at vi skaber det selv". Derfor er foreningens aktiviteter baseret på frivillig, ulønnet, ligeværdig deltagelse, hvor alle bidrager med det de kan.

Multihuset Fyn kan ses som et kulturelt arnested for udvikling og bevarelse af kreativiteten og spilleglæden imellem folk.  

Vil du se hvordan det foregår, kan du f. eks. klikke ind på "FOTO 2019/ 2020" i menuen og se billeder fra årets begivenheder i Multihuset.                      

KOM I SPIL, HVIS DU GERNE VIL!
- SÅ ER MULTIHUSET FYN - STEDET !

             
Multihuset Fyn er forening for   
oplevelser og alternativt samvær!
Multihuset er samtidig en fælles 
"idé- og tænketank" som alle kan byde ind på. 
Musikforeningen Multihusets idé er baseret på
kommunikation. 
Vi skaber rammer og bygger broer 
for en åben dialog på tværs af kultur
folk, interesser, kunst- og stilarter,
hånden og åndens arbejde.
Alle deltagere opfattes som aktører og  
skaber selv rammer og indhold.  
Vi har brug for dig, din mening og ressourcer!                  
   

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET - ALLE ER VELKOMNE

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET FYN
Månedlige Åben Scene-arrangementer
Årlig Musik & Jam festival 
Kunstudstillinger
Workshops
Praktisk Teams-samarbejde
Arbejs-weekends
Amatører og professionelle
Jam/ sammenspil
Åben Scene
Spilbar - Galleri/spil
Forskellige kunst- og stilarter
Udveksling på tværs
Kommunikation
Læringsprocesser
Kreativt samvær
Interaktivitet og
Sammenhængskraft

Læg vejen forbi!

Du kan klikke her og hilse på Vester Hæsinge by:

http://www.vesterhaesinge.dk


Billedet viser Sandholt Slot i Vester Hæsinges omegn.

Multihuset Fyn er også at finde på
Faaborg Midtfyn Kommunes fritidsportal:  

http://fritid.faaborgmidtfyn.dk  

 

Besøg også Fåborg - Midtfyns hjemmeside: 
   

http://www.visitfaaborg.dk

http://fritid.faaborgmidtfyn.dk