Velkommen til Forening Multihuset Fyn

Birkevej 68, Vester Hæsinge 5672 Broby. E-mail: info@multihusetfyn.dk Tlf.nr.: 20 32 99 73

Seneste opdatering 9.12. 2018

Du er velkommen som deltager i Foreningen Multihuset Fyn 

Vi ønsker Jer en Glædelig Jul og Godt Nytår
Bestyrelsen siger tusind tak til alle medlemmerne og Multihusets venner og kontakter, for Jeres deltagelse og frivillige indsatser.


Tak for Jeres medvirken til, at det nu på 24. år er lykkedes at OPRETHOLDE RAMMEN om et tværkulturelt fællesskab - et "Åbent Frirum" til mangfoldig dialog og spontan skabelse. 
En sådan Ramme - der gør et Frirum muligt midt i en kommercielt tænkende verden - er fuldstændig unikt og findes ikke magen til i vort samfund.
 
Nytårsfortsæt: lad os påskønne, hvad vi har!      

Vi håber at se dig, når vi mødes igen til
sæsonopstart:  

Fredag d. 1. februar 2019                           
- klik på "Program" i menuen.
 

Buffet: 120 kr. - ønsker du at tilmelde 
dig til spisning, indbetaler du blot beløbet til
foreningens konto, senest søndag d. 2. december:
Bank - reg.nr: 6852 kontonr: 1015922 
Så er du tilmeldt.                                                    

Pladsbestilling til
Musik & Jam Festival
i pinsen 2019
  

mobil: 20 32 99 73
email:
 
info@multihusetfyn.dk

Se Program. Klik på: "Festival 2019" i menuen.

På glædeligt gensyn!

Med venlig hilsen
   
                                           
Bestyrelsen

Poul Bengt, Formand 
Eva Ladefoged, kasserer                                 
Inger-Marie Krøyer

Kim Foged
Mia Østergaard
Anne-Lise Maack


Dan Hansen, Galleri & Udstillinger


Multihusets Fyn er en idé-baseret forening 
og drives på ikke- kommercielle vilkår. Dette betyder, at foreningen stort set ingen indtægter har, men bæres oppe af medlems- og deltager betalinger samt deltagernes egne praktiske og kunstneriske (frivillige) indsatser.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       
                                   

Multihuset Fyn byder dig indenfor
i et tværkulturelt åbent fællesskab.
Velkommen til det spontane, uforudsigelige
møde mellem mennesker på tværs af skel - 
f.eks. på tværs af kultur, alder, interesser, overbevisninger,
kunst- og stilarter.
Her kan du frit præsentere og, eller
søge dit eget udtryk og samtidigt
komme
i direkte udveksling med andres.      

Et "frirum for alle" betyder,
"at vi skaber det selv". Derfor er foreningens aktiviteter baseret på frivillig, ulønnet, ligeværdig deltagelse, hvor alle bidrager med det de kan.

Multihuset Fyn kan ses som et kulturelt arnested for udvikling og bevarelse af kreativiteten og spilleglæden imellem folk.  

Vil du se hvordan det foregår, kan du f. eks. klikke ind på "FOTO 2018" i menuen og bl. a. se billeder fra Musik & Jam Festival 2018 .                      

KOM I SPIL, HVIS DU GERNE VIL!
- SÅ ER MULTIHUSET FYN - STEDET !

             
Multihuset Fyn er forening for   
oplevelser og alternativt samvær!
Multihuset er samtidig en fælles 
"idé- og tænketank" som alle kan byde ind på. 
Musikforeningen Multihusets idé er baseret på
kommunikation. 
Vi skaber rammer og bygger broer 
for en åben dialog på tværs af kultur
folk, interesser, kunst- og stilarter,
hånden og åndens arbejde.
Alle deltagere opfattes som aktører og  
skaber selv rammer og indhold.  
Vi har brug for dig, din mening og ressourcer!                  
   

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET - ALLE ER VELKOMNE

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET FYN
Månedlige Åben Scene-arrangementer
Årlig Musik & Jam festival 
Kunstudstillinger
Workshops
Praktisk Teams-samarbejde
Arbejs-weekends
Amatører og professionelle
Jam/ sammenspil
Åben Scene
Spilbar - Galleri/spil
Forskellige kunst- og stilarter
Udveksling på tværs
Kommunikation
Læringsprocesser
Kreativt samvær
Interaktivitet og
Sammenhængskraft

Læg vejen forbi!

Du kan klikke her og hilse på Vester Hæsinge by:

http://www.vesterhaesinge.dk


Billedet viser Sandholt Slot i Vester Hæsinges omegn.

Multihuset Fyn er også at finde på
Faaborg Midtfyn Kommunes fritidsportal:  

http://fritid.faaborgmidtfyn.dk  

 

Besøg også Fåborg - Midtfyns hjemmeside: 
   

http://www.visitfaaborg.dk

http://fritid.faaborgmidtfyn.dk